Norsk Egyptologisk institutts formål

Å fremme studie av egyptologi i Norge og støtte arkeologiske undersøkelser i Egypt.

Dette vil vi gjøre ved å fremme studie av alle aspekter rundt oldtiden Egypt, spesielt gjennom arkeologisk forskning.

Å styrke det faglige samarbeidet mellom Egypt og Norge. Dette medfører at alle NEI-prosjekter og programmer engasjerer medlemmer fra begge nasjoner og ser på dem som likeverdige bidragsytere.