Om oss

Norge har en lang og fremtredende historie innen egyptologisk forskning og studier. Norske bidrag innen egyptologi kan i hvert fall dateres tilbake til 1860-årene. På midten av 1800-tallet gjennomførte flere norske studenter og lærere studier ved europeiske institusjoner, og etter å ha kommet hjem fremmet de Egyptologi i Norge.

Blant tidlige nordmenn som var engasjert i egyptologi finner vi Jens Lieblein, utnevnt til den første professor i egyptologi i Norge i 1876. Andre som utmerket seg inkluderer W. Brede Kristensen, historiker og «far» til fenomenologisk religionstilnærming, som i 1896 tok doktorgrad i filosofi ved det som i dag er Universitetet i Oslo. Ved begynnelsen av 1900-tallet engasjerte enda flere nordmenn seg innen disiplinen, inkludert Bendix Ebbell, som publiserte regelmessig om medisinske og språklige spørsmål.

Likevel er de primære norske bidrag til fremme av forståelsen av det gamle Egypt konsentrert om språk- eller religionsdisipliner. Følgelig ble Norsk Egyptologiske Institutt etablert for å utvide og diversifisere våre bidrag, spesielt via arkeologi.