Partnere

Instituttets primære metode for å gjennomføre sitt formål er å identifisere viktige, men understuderte forskningsfelt, samle et passende tverrfaglig team for å belyse problemstillingene og støtte deres arbeid.

Lederne av NEI-prosjekter blir partnere og utnevnes kun ved invitasjon etter en egendefinert utvelgelsesprosess. En partners forskningsprogram er finansiert, typisk for en periode på to til fire år.

James K. Hoffmeier,
Ph.D. – Professor,
Trinity International University, USA

Pearce Paul Creasman,
Ph.D. – Associate Professor,
The University of Arizona, USA